Arbocoördinator

Doelgroep Werkgevers Leidinggevenden Staffunctionarissen Opleiding en of begeleiding bij de uitvoering van de taak Arbocoördinator met aandacht voor het arbo beleid en de aspecten die daarin opgenomen dienen te worden voor de eigen organisatie.
Inhoud

Wet- en regelgeving

Taken en bevoegdheden

RI&E met PvA

Gezondheids-, veiligheids-en welzijnsrisico's

Communicatie

Voorlichting en instructie

Managementsystemen

Voorlichting en instructie In company training en begeleiding bij de taken van de Arbocoördinator. Niet alle Arbocoördinatoren kunnen over de informatie beschikken die nodig is voor de uitoefening van het vak. De meest praktische oplossing en interpretatie van de informatie is vaak niet beschikbaar of toereikend. Dit betekent dat veel tijd verloren gaat. Hierbij helpt Van den Brand Advies door met de Arbocoördinator, de juiste informatie te verkrijgen, de interpretatie te maken en direct toe te passen in de praktijk. Het betreft dan de meest uiteenlopende organisaties die je maar kunt bedenken. Van scholen tot procesindustrie, van kantoor tot ergens op locatie in het veld. Organisatie breed of toegespitst op onderdelen van de werktaken van de Arbocoördinator. Resultaat Maatwerk Direct resultaat tijdens en na de training zoals door u gevraagd. Het resultaat is volgens de huidige wet- en regelgeving en passend binnen uw bedrijf omdat de theoretische achtergrondkennis eenvoudig wordt gekoppeld aan de probleemsituaties in het bedrijf.
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een offerte gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden. Indien gewenst wordt een certificaat uitgereikt.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page