Curriculum Vitae

Kenmerken Empathisch, Luisteren, Integer, Rechtvaardig Teamwerker Verantwoordelijk Loyaal
Referentie Projecten
Van Mun Advies Veiligheidskundige RI&E, begeleiding VCA*/**, CO2 prestatieladder, veiligheidsladder, ISO 9001, Groenkeur. Trainer BHV, arbo coördinator, preventiemedewerker, fysieke belasting, beeldschermwerk, veilig werken met heftruck, hoogwerker, autolaadkraan, rolsteiger, het verplaatsen van lasten. Toolboxen en voorlichting fysieke belasting, geluid, PBM, gevaarlijke stoffen.
MWH Veiligheidskundige in voorbereidings- en uitvoerende fase van bouw en werken in verontreinigde grond. Trainer: toolbox en veiligheid op de werkplek RI&E en arbo toets
Waterschap Regge en Dinkel Veiligheidsadviseur met projecten: Veiligheidsinstructie kipper Ergonomie smalspoortrekker Veiligheid ergonomie slibgistingstank Plotter plaatsing
Nedcon Veiligheidskundige Toetsen van RI&E, werkplekonderzoek, interne verbetervoorstellen, VGM coördinator bouwprojecten, werkplekonderzoek. Begeleiding verkrijgen en behouden van VCA */** Trainingen BHV, VCA basisveiligheid en VOL, preventiemedewerker, fysieke belasting.
Achmea Arbo Adviseur arbeidsomstandigheden, Arbo-verpleegkundige en veiligheidskundige. Trainer: arbo coördinator, preventiemedewerker, fysieke belasting, beeldschermwerk.
ENKA / Akzo Nobel Adviseur arbeidsomstandigheden, Arbo-verpleegkundige en veiligheidskundige. Trainer: arbo coördinator, preventiemedewerker, fysieke belasting, beeldschermwerk. Verzuimspreekuur.
Werkervaring Arboverpleegkundige Veiligheidskundige Adviseren en begeleiden van organisaties bij het bedrijfsbeleid over veiligheid, gezondheid en welzijn Uitvoeren van:
 • (individueel) Werkplekonderzoek
 • Voorlichting en training arbeidsomstandigheden
 • Voorlichting en training over de veranderende wet- en regelgeving
 • Individueel) Werkplekonderzoek
 • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) met plan van aanpak
 • Toetsing van RI&E en of plan van aanpak
 • Begeleiding van uitvoering in eigen regie van de RI&E en of het plan van aanpak
 • Begeleiding en adviseren van arbocommissie, OR en werkgever
 • Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G plan)
 • Ongevalsonderzoek
 • Inspecties op de werkvloer
MKB Overheid Horlogemaker, garagebedrijf, horeca. detail- en groothandel
Zakelijke dienstverlening Bankwezen, accountancy, (zorg)verzekeraar, ICT
Industrie Proces, vezel, chemisch
Metaal Installatie, metaalbewerking
Zorg- en welzijn Zorginstelling
Onderwijs- en cultuur POVO, beroeps Rijks- en gemeentelijk, justitie en justitiële diensten, politie, brandweer, sociale werkvoorziening
Arbo verpleegkundige Uitgegroeid van verpleegkundige naar bedrijfs- en arbo verpleegkundige voor een “in- en extern” klantenbestand van 2500 medewerkers Organisatie van:
 • En geven van EHBO lessen
 • BHV organisatie in samenwerking met brandweer uitvoeren van taken
 • Acute medische hulpverlening
 • Verbandkamer werkzaamheden
 • Verzuimbegeleiding
 • Voeren van de cliëntenadministratie
 • Keuring van brandweerpersoneel, blootstelling aan gezondheidsschadelijke stoffen, rijbewijs
 • Interpretatie van de diverse keuringen en verzorgen van de terugkoppeling aan cliënten
Verpleegkundige St. Elisabeth Gasthuis Arnhem Algemeen verpleegkundige afdeling Cardiologie Militaire dienst ambulanceverpleegkundige Diaconessenhuis Eindhoven werkzaam als Verpleegkundige A
Opleiding
2007 Masterclass, logistiek en veiligheid Hoge School van Drenthe
2007 Masterclass, kenniswerker Hoge School van Drenthe Kwaliteit, Arbo en milieu, communicatie en presentatie, projectmanagement, financieel management, management skills, ICT
2002 Middelbaar veiligheidskundige, MVK getuigschrift, TNO PBNA, Arnhem
2001 Arboverpleegkundige, AVK getuigschrift, Hoge School van Arnhem en Nijmegen
1997 Arbo-coördinator voor de industriële sector, Certificaat
1980 Verpleegkundige A, Diaconessenhuis, Eindhoven
1976 MAVO 4 diploma, St. Aloysius, Uden
Aanvullende opleidingen en cursussen
Vakdiploma heftruckchauffeur
Ploegleider BHV
Brand instructeur NIBHV
BHV (niet)levensreddende handelen, brand, communicatie, ontruiming
Ergonomisch ontwerpen en analyseren, EON
Ergonomie basis, Teleac
Ergonomie certificaat, Akzo Nobel Health
Basiscursus Instructie, Enka b.v.
Bedrijfsaudiometrist, Stichting Audiologische opleiding
Screenigsspirometrie interpretatie, fa. Jaeger
Ergometrie, fa. Lode
Persoonlijke effectiviteit, Schouten en Nelissen
Visus onderzoek avibac, Stichting Audiologische opleiding
Go to top of page