Training Ergocoach

Doelgroep Preventiemedewerker Arbo coördinator Werkplekinrichters Facilitaire dienst Inkoop De medewerker die voor anderen de vraagbaak is voor de inrichting van de werkplek en daar praktische invulling aan geeft met kennis en vaardigheden. De ergo coach is binnen de organisatie de helpende hand bij de voorbereiding, de praktische inrichting en begeleiding van de (nieuwe) werkplek en aanschaf van nieuwe materialen.
Inhoud Wet- en regelgeving Taken en verantwoordelijkheden 5 W benadering Persoonlijke kenmerken Inkoop eisen In company begeleiding en training van de ergo coach in spe met aandacht voor alle aspecten die bij medewerkers kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Maar zeker ook inzicht verkrijgen wanneer de werkplek of de persoon verwezen dient te worden naar een meer deskundige voor nader onderzoek. Tijdens de training of begeleiding wordt minimaal de 5W theorie uitgelegd en toegepast (Werkplek, -houding, -organisatie, -druk en -tijd. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de persoonlijke kant van de cliënt.
Resultaat Maatwerk De voorlichting geeft inzicht in de eigen verantwoordelijkheden om de geplaatste materialen op een juiste manier te gebruiken.
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een offerte gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden. Indien gewenst wordt een certificaat uitgereikt.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page