Bedrijfshulpverlening herhalingsles

Doelgroep Medewerkers Leidinggevenden Bedrijfshulpverleners
Inhoud Wet- en regelgeving Taken en bevoegdheden De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn. Dit moet in de RI&E staan maar minimaal moeten er twee BHV-ers zijn vanwege afwezigheid.
Resultaat Maatwerk Van den Brand volgt de richtlijnen van het NIBHV tijdens de opleiding. De opleidingsduur is een dagdeel voor (niet) spoedeisende hulpverlening en een dagdeel voor brand, communicatie, en ontruiming. De herhalingsles wordt op uw locatie gegeven en wordt ingericht naar aanleiding van de aanwezige risico’s en mogelijkheden om praktijkgericht te oefenen.
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een offerte gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden. Indien gewenst wordt een certificaat uitgereikt. De training wordt gegeven voor minimaal 6 medewerkers, in company.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page