Individueel en Counselling

Doelgroep Werkgevers Werknemers Mensen die binnen hun organisatie of persoonlijk zijn vastgelopen. Mensen die niet of onvoldoende gesteund of begrepen worden door zichzelf, door de persoonlijke - of de werkrelatie of de reguliere geneeskunde en psychologie.
Inhoud Persoonlijke gesprekken Tijdens persoonlijke gesprekken en een andere manier van voelen in en naar het eigen lichaam, kan dieper ingegaan worden op het menszijn. Deze manier van werken zal nieuw zijn maar het is wel van jezelf Er wordt door vraagstelling, feedback en inleving, richting gegeven aan de weg die bewandeld wordt om weer en meer mens te zijn. Leven vanuit de eigen basis en het hart geeft meer liefde en bevrediging waardoor het eenvoudiger wordt om het leven te beleven.
Resultaat Inzicht in eigen handelen Opheffen van blokkades Het resultaat van de begeleiding is meer inzicht in het eigen handelen, het opheffen van blokkades die in de loop van de jaren zijn ontstaan of versterkt. Door een groter inzicht wordt het gemakkelijker om de prikkels die van binnen en buiten op je afkomen te gebruiken en daardoor meer grip te krijgen op situaties. Momenten van verdriet, angst, bang en boos, zijn niet tegen te houden maar ze worden wel gemakkelijker te hanteren waardoor je sneller weer “op de been bent”. De kracht die ieder mens in huis heeft om ook jezelf te verwarmen.
Investering Offerte Vaak zijn 1 à 2 gesprekken nodig om de weg in te slaan die past. Om zelf op de weg te blijven met het gevoel dat het leven leefbaar is zijn vaak 5 à 10 gesprekken nodig. Voor particulieren wordt een tarief van 55 euro per uur gehanteerd. Bij particulieren via bedrijven en organisaties en werknemers wordt 75 euro gerekend excl. 19 % BTW Voor projectmatige begeleiding binnen bedrijven en organisaties wordt graag een offerte opgesteld.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page