Inkoop

Doelgroep Werkgevers Preventiemedewerkers Arbocoördinatoren Medezeggenschap Inkopers Budgetbeheerders Een onderdeel van het voeren van preventief arbeidsomstandighedenbeleid is het inkoopbeleid. Kennis en inzicht van werkbelasting geeft duidelijkheid of de in te kopen materialen en middelen voldoen aan de belastbaarheid van de medewerker en de veiligheid van de werkomgeving.
Inhoud Wet- en regelgeving Branche Kennis Ervaring De wet- en regelgeving geeft aan dat werkgevers alles in het werk stellen om de risico's voor hun medewerkers zo klein mogelijk te houden. Hiervoor zijn de minimale wettelijke eisen van toepassing. Om de risico's voor veiligheids- gezondheids- en welzijnsaspecten te beperken dienen echter de optimaliseringseisen gehandhaafd te worden. Het is aan de werkgever om te bepalen welke mate van risicobeperking er gehandhaafd wordt. Van den Brand Advies adviseert u over de minimale en optimale eisen voor de aanschaf van:
  • Materialen en middelen;
  • Meubilair voor kantoor en beeldscherm;
  • Gebruikerseisen voor computerapplicaties.
Resultaat Maatwerk Van den Brand advies biedt u direct resultaat met de minimale en optimale eisen aan voor de aanschaf van het juiste materiaal.
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een offerte gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page