Nieuw- & Verbouw

Doelgroep Werkgevers Facilitaire dienst Interne Arbodienst Opdrachtgevers Architecten Aannemers Opdrachtgevers dienen de juiste arbeidsomstandigheden bij een nieuw- en verbouwproject toe te passen. Door verschillende belangen en onvoldoende kennis van de Arbowet en optimaliseringseisen wordt er bij de oplevering getoetst of de Arbowet- en regelgeving is toegepast. Veranderingen kosten dan tijd en geld en worden niet of nauwelijks uitgevoerd. Het is gemakkelijker om het Plan van Eisen (PvE) of de opgenomen eisen apart en samen voldoen aan de Wet- en regelgeving. Deze beoordeling is de Arbo-toets en maakt een schatting of verwachtingen en eisen voldoende zijn gewaarborgd.
Inhoud Arbowet- en Regelgeving Kennis Ervaring Het inventariseren en evalueren van ieder bouwproject aan de hand van de minimale wettelijke eisen en de optimaliseringseisen waarbij de doelstellingen van de opdrachtgever als uitgangspunt dienen. Het vaststellen welke knelpunten er na het project kunnen ontstaan op basis van de Arbo wet- en regelgeving en het Bouwbesluit. Deze knelpunten kunnen voor de opdrachtgever maatgevend zijn om op korte of lange termijn aanpassingen uit te voeren om de knelpunten re reduceren. Dit betekent voor de toekomst meer kans op een grotere efficiency, lager verzuim en een hogere medewerkerstevredenheid.
Resultaat Maatwerk Het voorkomen van onnodige uitgaven tijdens en na het bouwtraject door op tijd aandacht te besteed aan de verwachtingen van de klant/opdrachtgever en de wetgever. Minimaal worden bouwtekeningen beoordeeld en zonodig het bestek, overleg met de opdrachtgever over de bevindingen en een beknopte rapportage met aanbevelingen. De werkzaamheden kunnen worden uitgebreid met:
  • Interviews
  • Advisering t.a.v. veiligheid en beveiliging
  • Participatie in de nieuwbouw commissie
  • Advisering bij het opstellen van het Programma van Eisen
  • Advisering over de inrichting van de werkplekken
  • Inventariserende rondgang voor oplevering
  • uitvoeren van een RI&E
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling kan er een offerte gemaakt worden voor de uit te voeren werkzaamheden
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page