Ondersteuning en begeleiding

Doelgroep Werkgevers Preventiemedewerkers Arbocoördinatoren Medezeggenschap Binnen een organisatie is niet altijd de juiste deskundigheid voor handen of vanwege tijdgebrek worden werkzaamheden niet uitgevoerd.
Inhoud Wet- en regelgeving Branche Kennis Ervaring De wetgever gaat er van uit dat werkgevers zich bekend hebben gemaakt met de arbo wet- en regelgeving. Vanuit de branche organisaties wordt veel gedaan om de risico’s op de werkplek aan te geven. Van den Brand levert u de kennis en ervaring om de werkzaamheden in een korte tijd uit te voeren. Wanneer arbodienstverlening is ingehuurd en de werkzaamheden niet naar tevredenheid worden verricht kan Van den Brand optreden om te komen tot een afgestemd pakket van dienstverlening voor de organisatie Van den Brand Advies kan werkgevers en werknemers helpen bij het inkaderen van de risico’s en daarmee neemt het inzicht en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers toe.
Resultaat Maatwerk Van den Brand advies kan u direct resultaat aanbieden tijdens het ad hoc of regelmatige overleg, opleiding of training zoals door u gevraagd. Het resultaat is volgens de huidige wet- en regelgeving en passend binnen uw bedrijf.
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een offerte gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna ik U zal benaderen.
Go to top of page