Ploegleider BHV opleiding en herhalingsles

Doelgroep Medewerkers Leidinggevenden Bedrijfshulpverleners
Inhoud Wet- en regelgeving Taken en bevoegdheden De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Wanneer er meerdere bedrijfshulpverleners zijn, meerdere bouwlagen of een complex bedrijventerrein kan het wenselijk zijn een ploegleider op te leiden om leiding te geven tijdens een inzet.
Resultaat Maatwerk Van den Brand volgt de richtlijnen van het NIBHV tijdens de opleiding. De opleidingsduur duurt vier dagdelen met onder andere het “lezen” van de plattegrond door middel van table top oefening, leiding geven bij incidenten, interne communicatie en informatie overdracht aan deskundige hulpverleners.
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een offerte gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden. Indien gewenst wordt een certificaat uitgereikt volgens de NIBHV richtlijn. De training wordt gegeven voor minimaal 3 medewerkers, in company.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page