Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Doelgroep Werkgevers De wet- en regelgeving verplichten werkgevers in Nederland om een globale Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) uit te voeren om de risico’s te beschrijven binnen uw organisatie. Op www.RIE.nl kunt u zien of U een passend instrument kunt downloaden om de RI&E binnen uw bedrijf uit te voeren. Van den Brand Arbeidsomstandigheden Advies kenmerkt zich door het uitvoeren van een wat praktischer RI&E dan wat u via de websites kunt downloaden.
Inhoud Maatwerk Volledig In regie Ondersteunend Toetsing Plan van aanpak Implementatie Begeleiding Er zijn meerdere mogelijkheden om een RI&E uit te voeren, afhankelijk van Uw organisatie, personeel en materiaal. Daar waar nodig, dient een aanvullende verdiepende RI&E uitgevoerd te worden om de meer zicht te krijgen op de knelpunten bij bijzondere risico’s. De meeste programma’s en deskundigen voeren de globale RI&E uit en op basis van geconstateerde knelpunten wordt diepgaand aanvullend onderzoek geadviseerd. Van den Brand kan u assisteren en begeleiden bij het uitvoeren van de globale en waar nodig de diepgaande RI&E, de toetsing van de zelfstandig uitgevoerde RI&E of een jaarlijkse inspectie om de RI&E bij te werken. De verkregen oplossingsrichtingen dienen daarna planmatig en praktisch geïmplementeerd te worden binnen uw organisatie, ook hierbij is assistentie of begeleiding mogelijk. Een diepgaande of aanvullende RI&E is nodig bij onder andere de onderwerpen: beeldschermen, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, schadelijk geluid, machine veiligheid en niet CE gemarkeerde machines, biologische agentia.
Resultaat Knelpunten overzicht Plan van aanpak Begeleiding Het minimale overzicht van de geconstateerde knelpunten met een voorstel voor het plan van aanpak. Afhankelijk van uw vraag- en doelstelling wordt de planning doorlopen om de werkzaamheden passend voor uw organisatie uit te voeren.
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een offerte gemaakt voor de uit te voeren werkzaamheden.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page