Werkplekonderzoek

Doelgroep Werkgevers Preventiemedewerkers Arbocoördinatoren Medewerkers Het werkplekonderzoek kan preventief verricht worden, maar wordt vaak pas aangevraagd na verkregen gezondheidsklachten door een (vermeende) relatie met de werkzaamheden op de werkplek. Inhoud Diepgaande inventarisatie Een of meerdere medewerkers Een werkplekonderzoek kunt u zien als de individuele, diepgaande inventarisatie van de werkplek(ken) van één of meerdere medewerkers. Tijdens een bezoek aan de werkplek en in een interview wordt geïnventariseerd wat de klachten zijn en er wordt onderzocht of er een relatie is met de werkzaamheden. Hierbij wordt betrokkene geobserveerd en wordt de werkorganisatie, de werkdruk, de werkplek, de werkwijze, de werktijd en de persoon nader beschouwd op knelpunten. De competenties van betrokkene vormen een belangrijk onderdeel.
Resultaat Maatwerk Inzicht Ge- en misbruik van het lichaam Eigen verantwoordelijkheid Terugkoppeling Knelpunten Oplossingsrichting voor de korte en lange termijn Het werkplekonderzoek levert meer inzicht in het lichaamsgebruik en de eigen verantwoordelijkheid. Het resultaat van het werkplekonderzoek dient u en betrokkene minimaal inzicht te geven in de knelpunten van de werkplek. Er worden aan betrokkene en de organisatie handvatten aangereikt om de gezondheidsklachten op korte en langere termijn te bestrijden. Wanneer het nodig is worden voorstellen gedaan om de werkplek anders in te richten. Het verkregen knelpuntenoverzicht is vaak voor meerdere werkplekken toepasbaar waardoor de adviezen preventief binnen uw organisatie kunnen worden gebruikt. De gegevens kunnen op verschillende manieren aan u mondeling, schriftelijk verkort of uitgebreid gepresenteerd worden.
Investering Offerte Afhankelijk van de vraagstelling wordt er een offerte gemaakt worden voor de uit te voeren werkzaamheden.
Wanneer u specifieke vragen heeft over begeleiding kunt u een bericht sturen via het contactformulier waarna wij u zullen benaderen.
Go to top of page